Polish(Poland)

Oprogramowanie dla transportu

Nasz system to najnowszej generacji oprogramowanie dla transportu. Program rejestruje zdarzenia transportowe, wspomaga planowanie dystrybucji, kontroluje koszty i wykorzystanie środków transportu.

POZNAJ KORZYŚCI OPROGRAMOWANIA DLA TRANSPORTU

POZNAJ KORZYŚCI OPROGRAMOWANIU DLA TRANSPORTU

 

Skrócenie łącznej długości tras o 5-45% dzięki zastosowaniu optymalizacji

 

Poprawa efektywności planowania poprzez optymalizację stref dystrybucyjnych

 

Definicja obszarów w celu zmniejszenia przebiegów

 

Zmniejszenie kosztów logistyki o 26%

 

Redukcja czasu planowania tras

 

Monitorowanie przez planistę kosztów i przychodów on-line już na etapie planowania tras

 

Wzrost efektywności wykorzystania floty

 

Optymalizacja pracy magazynów i bram załadunkowych

 

Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji)

System Finesis- oprogramowanie dla transportu

 

Skrócenie łącznej długości tras o 5-45% dzięki zastosowaniu optymalizacji

 

Poprawa efektywności planowania poprzez optymalizację stref dystrybucyjnych

 

Zmniejszenie kosztów logistyki o 26%

 

Monitorowanie przez planistę kosztów i przychodów on-line

 

Wzrost efektywności wykorzystania floty

 

Optymalizacja pracy magazynów i bram załadunkowych

 

Definicja obszarów w celu zmniejszenia przebiegów

 

Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne

System Finesis- oprogramowanie dla transportu

 

Skrócenie łącznej długości tras o 5-45% dzięki zastosowaniu optymalizacji

 

Poprawa efektywności planowania poprzez optymalizację stref dystrybucyjnych

 

Definicja obszarów w celu zmniejszenia przebiegów

 

Zmniejszenie kosztów logistyki o 26%

 

Redukcja czasu planowania tras

 

Monitorowanie przez planistę kosztów i przychodów on-line już na etapie planowania tras

 

Wzrost efektywności wykorzystania floty

 

Optymalizacja pracy magazynów i bram załadunkowych

 

Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji)

System Finesis- oprogramowanie dla transportu

MODUŁY FUNKCJONALNE

MODUŁY FUNKCJONALNE

1

Rejestracja zleceń

 REJESTRACJA ZLECEŃ : Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

• Import z systemów ERP/WMS
• Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
• Ustalanie reguł czasowych
• Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

2

Planowanie i optymalizacja

 PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Planowanie przewozów w strukturze logistycznej; Modelowanie struktury logistycznej; Obsługa zmian zaplanowanych tras; Informacja o rentowności tras; Optymalizacja tras.

• Planowanie przewozów w strukturze logistycznej
• Modelowanie struktury logistycznej
• Obsługa zmian zaplanowanych tras
• Informacja o rentowności tras
• Optymalizacja tras

3

Kompletacja i załadunek

KOMPLETACJA I ZAŁADUNEK: Informacja o gotowości towarów do wysyłki; Brak kolejek pojazdów przed magazynem; Eliminacja problemu przeładowania.

• Informacja o gotowości towarów do wysyłki
• Brak kolejek pojazdów przed magazynem
• Eliminacja problemu przeładowania

4

Monitorowanie realizacji zleceń

MONITOROWANIE REALIZACJI ZLECEŃ: SMS-owe systemy informacyjne; Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie ładunków; Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne); GPS i wykrywanie nadużyć.

• SMS-owe systemy informacyjne
• Informacja o problemach w realizacji tras
• Śledzenie ładunków
• Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
• GPS i wykrywanie nadużyć

5

Dostawa

DOSTAWA: Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę; Brak opóźnień w trakcie trwania trasy; Informacja o planowanej dostawie; Prawidłowy dobór pojazdu; Komunikacja klienta i przewoźnika (portal komunikacyjny).

• Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę
• Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
• Informacja o planowanej dostawie
• Prawidłowy dobór pojazdu
• Komunikacja klienta i przewoźnika
(portal komunikacyjny)

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów; Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów; Rozliczenia realizowanych tras.

• Szybkie tworzenie raportów
• Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
• Terminowość zwrotu dokumentów
• Szybka analiza czasów procesów
• Rozliczenia realizowanych tras

1

Rejestracja zleceń

 REJESTRACJA ZLECEŃ : Import z systemów ERP/WMS; Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń; Ustalanie reguł czasowych; Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

• Import z systemów ERP/WMS
• Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
• Ustalanie reguł czasowych
• Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

2

Planowanie i optymalizacja

 PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA: Planowanie przewozów w strukturze logistycznej; Modelowanie struktury logistycznej; Obsługa zmian zaplanowanych tras; Informacja o rentowności tras; Optymalizacja tras.

• Planowanie przewozów w strukturze logistycznej
• Modelowanie struktury logistycznej
• Obsługa zmian zaplanowanych tras
• Informacja o rentowności tras
• Optymalizacja tras

3

Kompletacja i załadunek

KOMPLETACJA I ZAŁADUNEK: Informacja o gotowości towarów do wysyłki; Brak kolejek pojazdów przed magazynem; Eliminacja problemu przeładowania.

• Informacja o gotowości towarów do wysyłki
• Brak kolejek pojazdów przed magazynem
• Eliminacja problemu przeładowania

4

Monitorowanie realizacji zleceń

MONITOROWANIE REALIZACJI ZLECEŃ: SMS-owe systemy informacyjne; Informacja o problemach w realizacji tras; Śledzenie ładunków; Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne); GPS i wykrywanie nadużyć.

• SMS-owe systemy informacyjne
• Informacja o problemach w realizacji tras
• Śledzenie ładunków
• Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
• GPS i wykrywanie nadużyć

5

Dostawa

DOSTAWA: Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę; Brak opóźnień w trakcie trwania trasy; Informacja o planowanej dostawie; Prawidłowy dobór pojazdu; Komunikacja klienta i przewoźnika (portal komunikacyjny).

• Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę
• Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
• Informacja o planowanej dostawie
• Prawidłowy dobór pojazdu
• Komunikacja klienta i przewoźnika
(portal komunikacyjny)

6

Rozliczenie i analizy

ROZLICZENIE I ANALIZY: Szybkie tworzenie raportów; Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń; Terminowość zwrotu dokumentów; Szybka analiza czasów procesów; Rozliczenia realizowanych tras.

• Szybkie tworzenie raportów
• Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
• Terminowość zwrotu dokumentów
• Szybka analiza czasów procesów
• Rozliczenia realizowanych tras

Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść

Kontakt

Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Finesis lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

Podaj imie
Podaj e-mail adres nie poprawny e-mail
Wpisz treść
Napisz do nas i dowiedz się w jaki sposób zoptymalizować procesy logistyczne w Twojej firmie.
W razie pytań o nasz system Finesis lub usług doradczych, zapraszamy do kontaktu. 

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.