Oprogramowanie dla transportu

Nasz system to najnowszej generacji oprogramowanie dla transportu. Program rejestruje zdarzenia transportowe, wspomaga planowanie dystrybucji, kontroluje koszty i wykorzystanie środków transportu.

Korzyści OPROGRAMOWANIA DLA TRANSPORTU

Korzyści OPROGRAMOWANIA DLA TRANSPORTU
 • Skrócenie łącznej długości tras o 5-45% dzięki zastosowaniu optymalizacji
 • Poprawa efektywności planowania poprzez optymalizację stref dystrybucyjnych
 • Definicja obszarów w celu zmniejszenia przebiegów
 • Zmniejszenie kosztów logistyki o 26%
 • Redukcja czasu planowania tras
 • Monitorowanie przez planistę kosztów i przychodów on-line już na etapie planowania tras
 • Wzrost efektywności wykorzystania floty
 • Optymalizacja pracy magazynów i bram załadunkowych
 • Komunikacja z kierowcą przez urządzenie mobilne (przesyłanie planów tras, statusów realizacji)

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

MODUŁY FUNKCJONALNE

MODUŁY FUNKCJONALNE

1.Rejestracja zleceń

1.Rejestracja zleceń
 • Import z systemów ERP/WMS
 • Automatyzacja prac przy wpisywaniu zleceń
 • Ustalanie reguł czasowych
 • Ustalanie wymagań personalnych klienta co do obsługującego go przedstawiciela

4.Monitorowanie realizacji zleceń

4.Monitorowanie realizacji zleceń
 • SMS-owe systemy informacyjne
 • Informacja o problemach w realizacji tras
 • Śledzenie ładunków
 • Monitorowanie stanu realizacji tras przez kierowców (urządzenie mobilne)
 • GPS i wykrywanie nadużyć

2.Planowanie i optymalizacja

2.Planowanie i optymalizacja
 • Planowanie przewozów w strukturze logistycznej
 • Modelowanie struktury logistycznej
 • Obsługa zmian zaplanowanych tras
 • Informacja o rentowności tras
 • Optymalizacja tras

5.Dostawa

5.Dostawa
 • Skrócenie czasu oczekiwania na dostawę
 • Brak opóźnień w trakcie trwania trasy
 • Informacja o planowanej dostawie
 • Prawidłowy dobór pojazdu
 • Komunikacja klienta i przewoźnika

3.Kompletacja i załadunek

3.Kompletacja i załadunek
 • Informacja o gotowości towarów do wysyłki
 • Brak kolejek pojazdów przed magazynem
 • Eliminacja problemu przeładowania

6.Rozliczenie i analizy

6.Rozliczenie i analizy
 • Szybkie tworzenie raportów
 • Automatyczne potwierdzanie realizacji zleceń
 • Terminowość zwrotu dokumentów
 • Szybka analiza czasów procesów
 • Rozliczenia realizowanych tras (portal komunikacyjny)

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.