Polish(Poland)

Redukowanie kosztów

Oferujemy usługi doradcze, których celem jest poszukiwanie oszczędności. Na podstawie wieloletnich doświadczeń w modelowaniu procesów biznesowych, jak również przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, proponujemy naszym Klientom wykonanie reorganizacji sieci dystrybucji pod kątem minimalizacji kosztów obsługi.

 Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji

Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji

 • Identyfikacja i analiza procesów transportowych w obecnej sieci dystrybucji,
 • Określenie strumieni towarowych i opracowanie mapy przepływów,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i zoptymalizowany istniejący model.

Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji

 Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji
 • Identyfikacja i analiza procesów transportowych w obecnej sieci dystrybucji,
 • Określenie strumieni towarowych i opracowanie mapy przepływów,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i zoptymalizowany istniejący model.

Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji

 Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji
 • Identyfikacja i analiza procesów transportowych w obecnej sieci dystrybucji,
 • Określenie strumieni towarowych i opracowanie mapy przepływów,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i zoptymalizowany istniejący model.
Logo Finesis- programu transportowego do zlecen transportowych.
Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji

 • Przestrzenna reorganizacja sieci dystrybucji,
 • Optymalizacja dystrybucji lokalnej w systemie SkyLogic i przeniesienie wyniku analizy na cały model kosztowy dystrybucji,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i optymalne rozmieszczenie platform przeładunkowych i tras,
 • Wyliczenie kosztów dystrybucji lokalnej i bezpośredniej dla różnych wariantów realizacji dostaw (symulacje w SkyLogic):
  • zróżnicowania czasów realizacji dostawy dla różnych regionów lub segmentów Klientów ABC,
  • doboru floty o różnej wielkości,
  • wprowadzenia minimum logistycznego.

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji
 • Przestrzenna reorganizacja sieci dystrybucji,
 • Optymalizacja dystrybucji lokalnej w systemie SkyLogic i przeniesienie wyniku analizy na cały model kosztowy dystrybucji,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i optymalne rozmieszczenie platform przeładunkowych i tras,
 • Wyliczenie kosztów dystrybucji lokalnej i bezpośredniej dla różnych wariantów realizacji dostaw (symulacje w SkyLogic):
  • zróżnicowania czasów realizacji dostawy dla różnych regionów lub segmentów Klientów ABC,
  • doboru floty o różnej wielkości,
  • wprowadzenia minimum logistycznego.

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji
 • Przestrzenna reorganizacja sieci dystrybucji,
 • Optymalizacja dystrybucji lokalnej w systemie SkyLogic i przeniesienie wyniku analizy na cały model kosztowy dystrybucji,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i optymalne rozmieszczenie platform przeładunkowych i tras,
 • Wyliczenie kosztów dystrybucji lokalnej i bezpośredniej dla różnych wariantów realizacji dostaw (symulacje w SkyLogic):
  • zróżnicowania czasów realizacji dostawy dla różnych regionów lub segmentów Klientów ABC,
  • doboru floty o różnej wielkości,
  • wprowadzenia minimum logistycznego.
Logo Finesis- programu transportowego do zlecen transportowych.
Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania

 • Analiza czynników wpływających na koszty przedsiębiorstwa,
 • Budowa modelu kosztowego przedsiębiorstwa i dokonanie symulacji dla:
  • obecnego modelu kosztowego,
  • nowego modelu kosztowego,
 • Zarekomendowanie rozwiązania z uwzględnieniem:
  • minimalnych kosztów dystrybucji,
  • ryzyka zmienności kosztów dystrybucji w czasie.

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania
 • Analiza czynników wpływających na koszty przedsiębiorstwa,
 • Budowa modelu kosztowego przedsiębiorstwa i dokonanie symulacji dla:
  • obecnego modelu kosztowego,
  • nowego modelu kosztowego,
 • Zarekomendowanie rozwiązania z uwzględnieniem:
  • minimalnych kosztów dystrybucji,
  • ryzyka zmienności kosztów dystrybucji w czasie.

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania
 • Analiza czynników wpływających na koszty przedsiębiorstwa,
 • Budowa modelu kosztowego przedsiębiorstwa i dokonanie symulacji dla:
  • obecnego modelu kosztowego,
  • nowego modelu kosztowego,
 • Zarekomendowanie rozwiązania z uwzględnieniem:
  • minimalnych kosztów dystrybucji,
  • ryzyka zmienności kosztów dystrybucji w czasie.
Logo Finesis- programu transportowego do zlecen transportowych.

Co na tym zyskasz?

Zmiana struktury kosztów

Zmiana struktury kosztów

 • minimalizacja kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach przekładających się na zyski dla Klientów,

 • zamiana kosztów stałych na zmienne (np. poprzez uelastycznienie systemu rozliczeń z podwykonawcami),

 • współpraca dostawców z odbiorcami w celu eliminacji pustych przebiegów środków transportu,

 • zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw,łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym.
Lepsze wykorzystanie zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów

 • redukcja zbędnych czynności, większa wydajność i kontrola zużycia zasobów,
 • optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa,
 • zmiana konfiguracji sieci logistycznej (lokalizacja magazynów, hubów)
 • przydział Klientów do centrów dystrybucji,
 • optymalizacja tras.
Lepsze planowanie procesów

Lepsze planowanie procesów

 • optymalizacja procesów (większa efektywność, eliminacja wąskich gardeł, usunięcie zbędnych elementów),
 • analiza alternatywnych metod wykonania zadań,
 • zapewnienie powtarzalności procesów i ich automatyzacja,
 • standaryzacja opakowań zbiorczych i transportowych - redukcja ich liczby
 • stworzenie warunków do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych.

Co na tym zyskasz?

Zmiana struktury kosztów

Zmiana struktury kosztów
 • minimalizacja kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach przekładających się na zyski dla Klientów,

 • zamiana kosztów stałych na zmienne (np. poprzez uelastycznienie systemu rozliczeń z podwykonawcami),

 • współpraca dostawców z odbiorcami w celu eliminacji pustych przebiegów środków transportu,

 • zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw,

 • łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów
 • redukcja zbędnych czynności, większa wydajność i kontrola zużycia zasobów,
 • optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa,
 • zmiana konfiguracji sieci logistycznej (lokalizacja magazynów, hubów)
 • przydział Klientów do centrów dystrybucji,
 • optymalizacja tras.

Lepsze planowanie procesów

Lepsze planowanie procesów
 • optymalizacja procesów (większa efektywność, eliminacja wąskich gardeł, usunięcie zbędnych elementów),
 • analiza alternatywnych metod wykonania zadań,
 • zapewnienie powtarzalności procesów i ich automatyzacja,
 • standaryzacja opakowań zbiorczych i transportowych - redukcja ich liczby
 • stworzenie warunków do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych.

Co na tym zyskasz?

Zmiana struktury kosztów

Zmiana struktury kosztów
 • minimalizacja kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach przekładających się na zyski dla Klientów,

 • zamiana kosztów stałych na zmienne (np. poprzez uelastycznienie systemu rozliczeń z podwykonawcami),

 • współpraca dostawców z odbiorcami w celu eliminacji pustych przebiegów środków transportu,

 • zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw,

 • łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów
 • redukcja zbędnych czynności, większa wydajność i kontrola zużycia zasobów,
 • optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa,
 • zmiana konfiguracji sieci logistycznej (lokalizacja magazynów, hubów)
 • przydział Klientów do centrów dystrybucji,
 • optymalizacja tras.

Lepsze planowanie procesów

Lepsze planowanie procesów
 • optymalizacja procesów (większa efektywność, eliminacja wąskich gardeł, usunięcie zbędnych elementów),
 • analiza alternatywnych metod wykonania zadań,
 • zapewnienie powtarzalności procesów i ich automatyzacja,
 • standaryzacja opakowań zbiorczych i transportowych - redukcja ich liczby
 • stworzenie warunków do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.