Optymalizacja logistyki

Zespół naszych doświadczonych konsultantów wspiera przedsiębiorstwa w optymalizowaniu procesów biznesowych.

Optymalizacja logistyki

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Optymalizacja logistyki

Świadcząc usługi doradcze, przyglądamy się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom, pod kątem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji, pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Modelowanie procesów biznesowych przeprowadzamy z użyciem notacji BPMN.​ Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla Klientów, ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. 

Nasze propozycje

Nasze propozycje

Po przeprowadzeniu analiz, przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:

1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:

funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).

2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:

redukcja zdublowanych funkcji,
zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
identyfikacja nieciągłości w procesach,
diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
skrócenie czasu procesu,
eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej,
optymalizacja transportu,
optymalizacja logistyki.

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.