Polityka przetwarzania danych Benson Consultants

Administratorami Twoich danych jest firma Benson Consultants z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 115 oraz pracownicy w niej zatrudnieni.
Firma Benson Consultants przetwarza dane osobowe w celach:
marketingowych (przesyłanie informacji o charakterze marketingowym);
handlowych (przesyłanie ofert handlowych).
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze strony internetowej firmy Benson Consultants, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz zostawiane przez Ciebie we wszelkich formularzach kontaktowych, chacie oraz w wiadomościach mailowych wysyłanych przez Ciebie na naszą skrzynkę.
Nie przekazujemy Twoich danych nikomu spoza firmy Benson Consultants.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia lub
• ograniczenia przetwarzania.
A także prawo:
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz handlowych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać drogą mailową bądź telefoniczną, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.