Dobre praktyki w branży paliwowej

Poznaj korzyści programu do zarządzania logistyką w branży paliwowej wypracowane przez lata doświadczeń i umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem!

Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki Skylogic

Automatyzacja procesów w systemie

Automatyzacja procesów w systemie

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja z systemami zewnętrznymi

Wizualizacja danych na mapach i wykresach

Wizualizacja danych na mapach i wykresach

Redukcja kosztów, wzrost przychodów

Redukcja kosztów, wzrost przychodów

Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki Skylogic

Automatyzacja procesów w systemie

Automatyzacja procesów w systemie

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja z systemami zewnętrznymi

Wizualizacja danych na mapach i wykresach

Wizualizacja danych na mapach i wykresach

Redukcja kosztów, wzrost przychodów

Redukcja kosztów, wzrost przychodów

Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki Skylogic

Automatyzacja procesów w systemie

Automatyzacja procesów w systemie

Wizualizacja danych na mapach i wykresach

Wizualizacja danych na mapach i wykresach

Integracja z systemami zewnętrznymi

Integracja z systemami zewnętrznymi

Redukcja kosztów, wzrost przychodów

Redukcja kosztów, wzrost przychodów

Pobierz infografikę i poznaj korzyści

Pobierz infografikę i poznaj korzyści

Pobierz infografikę i poznaj korzyści

System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
1.	REJESTRACJA ZLECEŃ

1. REJESTRACJA ZLECEŃ

Wykorzystanie wyspecjalizowanych interfejsów umożliwiających automatyczny import zleceń z systemów zewnętrznych. 

Zyskujesz

personalizacja ustawień klienta
personalizacja ustawień klienta
automatyzacja wprowadzania zleceń, eliminacja papierkologii
automatyzacja wprowadzania zleceń, eliminacja papierkologii
komunikacja z systemem SENT
komunikacja z systemem SENT
ostrzeganie o upływającym terminie realizacji zlecenia
ostrzeganie o upływającym terminie realizacji zlecenia

Eliminujesz

ręczna obsługa dokumentacji
ręczna obsługa dokumentacji
duża liczba błędów zleceń
duża liczba błędów zleceń
opóźnienia w przekazywaniu danych
opóźnienia w przekazywaniu danych
duża ilość papierowych dokumentów przekazywana między działami
duża ilość papierowych dokumentów przekazywana między działami
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
1.	REJESTRACJA ZLECEŃ

1. REJESTRACJA ZLECEŃ

Do efektywnego działania systemu Finesis niezbędne jest zaimportowanie danych dotyczących struktury logistycznej przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie warunków biznesowych na bazie wiedzy eksperckiej. Zautomatyzowano proces rejestracji zleceń, poprzez wyspecjalizowane interfejsy umożliwiające import zleceń z systemów zewnętrznych

Zyskujesz

automatyzacja wprowadzania zleceń, eliminacja papierkologii
automatyzacja wprowadzania zleceń, eliminacja papierkologii
personalizacja ustawień klienta
personalizacja ustawień klienta
komunikacja z systemem SENT
komunikacja z systemem SENT
ostrzeganie o upływającym terminie realizacji zlecenia
ostrzeganie o upływającym terminie realizacji zlecenia

Eliminujesz

ręczna obsługa dokumentacji
ręczna obsługa dokumentacji
duża liczba błędnych zleceń
duża liczba błędnych zleceń
opóźnienia w przekazywaniu danych
opóźnienia w przekazywaniu danych
duża ilość papierowych dokumentów przekazywana między działami
duża ilość papierowych dokumentów przekazywana między działami
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

1. REJESTRACJA ZLECEŃ

1.	REJESTRACJA ZLECEŃ

Automatyzacja procesu rejestracji zleceń poprzez import z systemów zewnętrznych przy użyciu wyspecjalizowanych interfejsów

Zyskujesz

automatyzacja wprowadzania zleceń, eliminacja papierkologii
automatyzacja wprowadzania zleceń, eliminacja papierkologii
personalizacja ustawień klienta
personalizacja ustawień klienta
komunikacja z systemem SENT ( jako przewoźnik i sprzedawca)
komunikacja z systemem SENT ( jako przewoźnik i sprzedawca)
ostrzeganie o upływającym terminie realizacji zlecenia
ostrzeganie o upływającym terminie realizacji zlecenia

Eliminujesz

ręczna obsługa dokumentacji
ręczna obsługa dokumentacji
duża liczba błędów zleceń
duża liczba błędów zleceń
opóźnienia w przekazywaniu danych
opóźnienia w przekazywaniu danych
Wyposażenie kierowców w aplikację mobilną
Wyposażenie kierowców w aplikację mobilną
2.	PLANOWANIE

2. PLANOWANIE

Moduł planowania pozwala na wizualizację tras na mapie, automatyczne bądź ręczne wyznaczanie tras oraz obliczanie ich długości. System daje możliwość ręcznej modyfikacji danych oraz ułożonych tras.

Zyskujesz

Kompleksowe zarządzanie flotą
Kompleksowe zarządzanie flotą
Zarządzanie zleceniami z odbiorem własnym poprzez rejestrację sprzedaży na platformie PUESC
Zarządzanie zleceniami z odbiorem własnym poprzez rejestrację sprzedaży na platformie PUESC
Obsługa zadań dla pozostałych typów pojazdów (nie cystern): eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii
Obsługa zadań dla pozostałych typów pojazdów (nie cystern): eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii
Automatyczne przypisanie pojazdu ze względu na wielkość zamówienia
Automatyczne przypisanie pojazdu ze względu na wielkość zamówienia

Eliminujesz

planowanie na bazie nieskonsolidowanych danych
planowanie na bazie nieskonsolidowanych danych
nieoptymalne planowanie w excelu
nieoptymalne planowanie w excelu
wysokie koszty tras
wysokie koszty tras
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
2.	PLANOWANIE

2. PLANOWANIE

Moduł planowania pozwala na wizualizację tras na mapie, automatyczne bądź ręczne wyznaczanie tras oraz obliczanie długości trasy, prydzielenie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdu, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy. System daje możliwość ręcznej modyfikacji danych oraz ułożonych tras.

Zyskujesz

Zarządzanie flotą (baza sprzętów, lokalizacja GPS i historia pracy, terminy, koszty, szkody)
Zarządzanie flotą (baza sprzętów, lokalizacja GPS i historia pracy, terminy, koszty, szkody)
Zarządzanie zleceniami z odbiorem własnym poprzez rejestrację sprzedaży na platformie PUESC
Zarządzanie zleceniami z odbiorem własnym poprzez rejestrację sprzedaży na platformie PUESC
Obsługa zadań dla pozostałych typów pojazdów (nie cystern): eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii
Obsługa zadań dla pozostałych typów pojazdów (nie cystern): eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii
Automatyczne przypisanie pojazdu ze względu na wielkość zamówienia
Automatyczne przypisanie pojazdu ze względu na wielkość zamówienia

Eliminujesz

planowanie na bazie nieskonsolidowanych danych
planowanie na bazie nieskonsolidowanych danych
nieoptymalne planowanie w excelu
nieoptymalne planowanie w excelu
wysokie koszty tras
wysokie koszty tras
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

2. PLANOWANIE

2.	PLANOWANIE

Moduł planowania pozwala na wizualizację tras na mapie, automatyczne bądź ręczne wyznaczanie tras oraz obliczanie długości trasy, prydzielenie zleceń z uwzględnieniem wyposażenia pojazdu, polis OCP, ADR, kwalifikacji przewoźnika i kierowcy. System daje możliwość ręcznej modyfikacji danych oraz ułożonych tras.

Zyskujesz

Zarządzanie flotą (baza sprzętów, lokalizacja GPS i historia pracy, terminy, koszty, szkody)
Zarządzanie flotą (baza sprzętów, lokalizacja GPS i historia pracy, terminy, koszty, szkody)
Zarządzanie zleceniami z odbiorem własnym poprzez rejestrację sprzedaży na platformie PUESC
Zarządzanie zleceniami z odbiorem własnym poprzez rejestrację sprzedaży na platformie PUESC
Obsługa zadań dla pozostałych typów pojazdów (nie cystern): eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii
Obsługa zadań dla pozostałych typów pojazdów (nie cystern): eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii
Automatyczne przypisanie pojazdu ze względu na wielkość zamówienia
Automatyczne przypisanie pojazdu ze względu na wielkość zamówienia

Eliminujesz

planowanie na bazie nieskonsolidowanych danych
planowanie na bazie nieskonsolidowanych danych
nieoptymalne planowanie w excelu
nieoptymalne planowanie w excelu
wysokie koszty tras
wysokie koszty tras
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
3. REALIZACJA

3. REALIZACJA

System umożliwia kontrolę realizacji zleceń na trasie od zgłoszenia gotowości przejazdu do realizacji. Do zleceń przypisywany jest kod T&T.

Zyskujesz

Aplikacja mobilna dla kierowców z planem tras, ewidencją wydanego paliwa oraz opcją fotografowania dokumentów
Aplikacja mobilna dla kierowców z planem tras, ewidencją wydanego paliwa oraz opcją fotografowania dokumentów
Interfejs z systemem Autonalewu
Interfejs z systemem Autonalewu
Odbieranie plików z tachografu przez sieć
Odbieranie plików z tachografu przez sieć
Obsługa rejestracji wydanego paliwa z poziomu aplikacji mobilnej
Obsługa rejestracji wydanego paliwa z poziomu aplikacji mobilnej
Skanowanie dokumentów papierowych i załączanie jako pliki do zleceń/przejazdów
Skanowanie dokumentów papierowych i załączanie jako pliki do zleceń/przejazdów

Eliminujesz

błędy i nadużycia pracowników
błędy i nadużycia pracowników
długi obieg dokumentów
długi obieg dokumentów
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
3. REALIZACJA

3. REALIZACJA

System umożliwia kontrolę realizacji zleceń na trasie od zgłoszenia gotowości przejazdu do realizacji. Do zleceń przypisywany jest kod T&T.

Zyskujesz

Wyposażenie kierowców w tablety z planem tras, ewidencją wydanego paliwa oraz opcją fotografowania dokumentów
Wyposażenie kierowców w tablety z planem tras, ewidencją wydanego paliwa oraz opcją fotografowania dokumentów
Interfejs z systemem Autonalewu
Interfejs z systemem Autonalewu
Odbieranie plików z tachografu przez sieć
Odbieranie plików z tachografu przez sieć
Obsługa wydania paliwa na terminalach asygnatowych (wydanie paliwa po potwierdzeniu pastylką NFC klienta i pojazdu oraz rejestracja zdalna ilości wydanego paliwa z licznika)
Obsługa wydania paliwa na terminalach asygnatowych (wydanie paliwa po potwierdzeniu pastylką NFC klienta i pojazdu oraz rejestracja zdalna ilości wydanego paliwa z licznika)
Skanowanie dokumentów papierowych i załączanie jako pliki do zleceń/przejazdów
Skanowanie dokumentów papierowych i załączanie jako pliki do zleceń/przejazdów

Eliminujesz

błędy i nadużycia pracowników
błędy i nadużycia pracowników
nieefektywny obieg dokumentów
nieefektywny obieg dokumentów
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

3. REALIZACJA

3. REALIZACJA

System umożliwia kontrolę realizacji zleceń na trasie od zgłoszenia gotowości przejazdu do realizacji. Do zleceń przypisywany jest kod T&T.

Zyskujesz

Wyposażenie kierowców w tablety z planem tras, ewidencją wydanego paliwa oraz opcją fotografowania dokumentów
Wyposażenie kierowców w tablety z planem tras, ewidencją wydanego paliwa oraz opcją fotografowania dokumentów
Interfejs z systemem Autonalewu
Interfejs z systemem Autonalewu
Odbieranie plików z tachografu przez sieć
Odbieranie plików z tachografu przez sieć
Obsługa wydania paliwa na terminalach asygnatowych (wydanie paliwa po potwierdzeniu pastylką NFC klienta i pojazdu oraz rejestracja zdalna ilości wydanego paliwa z licznika)
Obsługa wydania paliwa na terminalach asygnatowych (wydanie paliwa po potwierdzeniu pastylką NFC klienta i pojazdu oraz rejestracja zdalna ilości wydanego paliwa z licznika)
Skanowanie dokumentów papierowych i załączanie jako pliki do zleceń/przejazdów
Skanowanie dokumentów papierowych i załączanie jako pliki do zleceń/przejazdów

Eliminujesz

błędy i nadużycia pracowników
błędy i nadużycia pracowników
nieefektywny obieg dokumentów
nieefektywny obieg dokumentów
4. MONITOROWANIE

4. MONITOROWANIE

System umożliwia monitorowanie realizacji zleceń od ich przyjęcia po dostawę towaru u klienta.

Zyskujesz

Monitorowanie sygnału GPS w pojazdach
Monitorowanie sygnału GPS w pojazdach
Ostrzeganie kierowcy o zaniku sygnału GPS
Ostrzeganie kierowcy o zaniku sygnału GPS
Podgląd na mapie aktualnej lokalizacji pojazdów
Podgląd na mapie aktualnej lokalizacji pojazdów
Monitorowanie nadużyć (rozładunki poza trasą) oraz spalania z wykorzystaniem sygnału z GPS
Monitorowanie nadużyć (rozładunki poza trasą) oraz spalania z wykorzystaniem sygnału z GPS
Import lokalizacji GPS oraz tworzenie historii
Import lokalizacji GPS oraz tworzenie historii

Eliminujesz

Nieoptymalne planowanie trasy
Nieoptymalne planowanie trasy
Wysokie koszty transportu
Wysokie koszty transportu
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
4. MONITOROWANIE

4. MONITOROWANIE

System umożliwia monitorowanie realizacji zleceń od ich przyjęcia po dostawę towaru u klienta.

Zyskujesz

Monitorowanie sygnału GPS w pojazdach
Monitorowanie sygnału GPS w pojazdach
Ostrzeganie kierowcy w przypadku zaniku sygnału GPS
Ostrzeganie kierowcy w przypadku zaniku sygnału GPS
Podgląd na mapie aktualnej lokalizacji pojazdów
Podgląd na mapie aktualnej lokalizacji pojazdów
Monitorowanie nadużyć (rozładunki poza trasą) oraz spalania z wykorzystaniem sygnału z GPS
Monitorowanie nadużyć (rozładunki poza trasą) oraz spalania z wykorzystaniem sygnału z GPS
Import lokalizacji GPS oraz tworzenie historii
Import lokalizacji GPS oraz tworzenie historii

Eliminujesz

Nieoptymalne planowanie trasy
Nieoptymalne planowanie trasy
Wysokie koszty transportu
Wysokie koszty transportu
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

4. MONITOROWANIE

4. MONITOROWANIE

System umożliwia monitorowanie realizacji zleceń od ich przyjęcia po dostawę towaru u klienta.

Zyskujesz

Monitorowanie sygnału GPS w pojazdach
Monitorowanie sygnału GPS w pojazdach
Ostrzeganie kierowcy w przypadku zaniku sygnału GPS
Ostrzeganie kierowcy w przypadku zaniku sygnału GPS
Podgląd na mapie aktualnej lokalizacji pojazdów
Podgląd na mapie aktualnej lokalizacji pojazdów
Monitorowanie nadużyć (rozładunki poza trasą) oraz spalania z wykorzystaniem sygnału z GPS
Monitorowanie nadużyć (rozładunki poza trasą) oraz spalania z wykorzystaniem sygnału z GPS
Import lokalizacji GPS oraz tworzenie historii
Import lokalizacji GPS oraz tworzenie historii

Eliminujesz

Nieoptymalne planowanie trasy
Nieoptymalne planowanie trasy
Wysokie koszty transportu
Wysokie koszty transportu
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
5.  ROZLICZENIA

5. ROZLICZENIA

System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów oraz generowania faktur. W oparciu o zdefiniowane cenniki koszty rozliczane są automatycznie.

Zyskujesz

podział kosztów na zlecenia, pojazdy, przewoźników
podział kosztów na zlecenia, pojazdy, przewoźników
eksport kosztów z podziałem na trasy i zlecenia do SAP
eksport kosztów z podziałem na trasy i zlecenia do SAP
rozliczanie kosztów floty własnej i obcej
rozliczanie kosztów floty własnej i obcej
dedykowane cenniki
dedykowane cenniki

Eliminujesz

błędy pracowników i przewoźników
błędy pracowników i przewoźników
nadużycia przewoźników i kierowców
nadużycia przewoźników i kierowców
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
5.  ROZLICZENIA

5. ROZLICZENIA

System Finesis wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów oraz generowania faktur. W oparciu o zdefiniowane cenniki, koszty rozliczane są automatycznie.

Zyskujesz

podział kosztów na zlecenia, pojazdy, przewoźników
podział kosztów na zlecenia, pojazdy, przewoźników
eksport kosztów z podziałem na trasy i zlecenia do SAP
eksport kosztów z podziałem na trasy i zlecenia do SAP
rozliczanie kosztów floty własnej i obcej
rozliczanie kosztów floty własnej i obcej
dedykowane cenniki
dedykowane cenniki

Eliminujesz

błędy pracowników i przewoźników
błędy pracowników i przewoźników
nadużycia przewoźników i kierowców
nadużycia przewoźników i kierowców
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

5. ROZLICZENIA

5.  ROZLICZENIA

System wzbogacony jest w funkcję rozliczania kosztów oraz generowania faktur. W oparciu o zdefiniowane cenniki koszty rozliczane są automatycznie.

Zyskujesz

podział kosztów na zlecenia, pojazdy, przewoźników
podział kosztów na zlecenia, pojazdy, przewoźników
eksport kosztów z podziałem na trasy i zlecenia do SAP
eksport kosztów z podziałem na trasy i zlecenia do SAP
rozliczanie kosztów floty własnej i obcej
rozliczanie kosztów floty własnej i obcej
dedykowane cenniki
dedykowane cenniki

Eliminujesz

błędy pracowników i przewoźników
błędy pracowników i przewoźników
nadużycia przewoźników i kierowców
nadużycia przewoźników i kierowców
6. RAPORTY

6. RAPORTY

System pozwala na automatyczne tworzenie raportów transportowych, controlingowych oraz handlowych.

Zyskujesz

automatyczne tworzenie raportów
automatyczne tworzenie raportów
raportowanie przychodów i kosztów
raportowanie przychodów i kosztów
weryfikacja nadużyć przewoźników i kierowców
weryfikacja nadużyć przewoźników i kierowców
szybki przepływ dokumentów
szybki przepływ dokumentów

Eliminujesz

długi czas tworzenia zestawień
długi czas tworzenia zestawień
brak możliwości raportowania on-line z wielu obszarów w systemie
brak możliwości raportowania on-line z wielu obszarów w systemie
błędy w raportach wynikające z ich manualnego tworzenia
błędy w raportach wynikające z ich manualnego tworzenia
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów
6. RAPORTY

6. RAPORTY

System pozwala na automatyczne tworzenie raportów transportowych, controlingowych oraz handlowych.

Zyskujesz

automatyczne tworzenie raportów
automatyczne tworzenie raportów
raportowanie przychodów i kosztów
raportowanie przychodów i kosztów
weryfikacja nadużyć przewoźników i kierowców
weryfikacja nadużyć przewoźników i kierowców
szybki przepływ dokumentów
szybki przepływ dokumentów

Eliminujesz

długi czas tworzenia zestawień
długi czas tworzenia zestawień
brak możliwości raportowania on-line z wielu obszarów w systemie
brak możliwości raportowania on-line z wielu obszarów w systemie
błędy w raportach wynikające z ich manualnego tworzenia
błędy w raportach wynikające z ich manualnego tworzenia
System TMS - Finesis wspomaga optymalizację procesów

6. RAPORTY

6. RAPORTY

System pozwala na automatyczne tworzenie raportów transportowych, controlingowych oraz handlowych.

Zyskujesz

automatyczne tworzenie raportów
automatyczne tworzenie raportów
raportowanie przychodów i kosztów
raportowanie przychodów i kosztów
weryfikacja nadużyć przewoźników i kierowców
weryfikacja nadużyć przewoźników i kierowców
szybki przepływ dokumentów
szybki przepływ dokumentów

Eliminujesz

długi czas tworzenia zestawień
długi czas tworzenia zestawień
brak możliwości raportowania on-line z wielu obszarów w systemie
brak możliwości raportowania on-line z wielu obszarów w systemie
błędy w raportach wynikające z ich manualnego tworzenia
błędy w raportach wynikające z ich manualnego tworzenia
Orlen PetroCentrum

„[...] Dynamiczny rozwój firmy spowodował konieczność zakupienia systemu do zarządzania i optymalizacji łańcucha dostaw. Po dokonaniu gruntownej analizy rynku Orlen PetroCentrum zdecydowała się na wybów systemu SkyLogic autorstwa Benson Consultants.[...] Benson Consultants wykazała się zaangażowaniem i profesjonalizmem w przygotowaniu i realizacji wdrożenia systemu SkyLogic oraz wszystkich dostosowań. Jesteśmy zadowoleni ze świadczonych przez konsultantów usług. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoli nam zoptymalizować naszą pracę oraz zwiększyć efektywność.[...]”

Marcin Fidler, Dyrektor Logistyki

,, analiza systemów dostępnych na rynku przemawiała za wyborem programu SkyLogic firmy Benson Consultants (...) wraz z wdrożeniem nowej aplikacji dokonaliśmy reorganizacji współpracy między działem handlowym oraz logistyki. Najlepszą rekomendacją będzie fakt, iż w niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzenie zakresu wykorzystania SkyLogic,,

Dariusz Wit vel Wilk, Director
Barter
previous arrow
next arrow
Slider

Orlen PetroCentrum

Benson Consultants wykazała się zaangażowaniem i profesjonalizmem w przygotowaniu i realizacji wdrożenia systemu SkyLogic oraz wszystkich dostosowań. Jesteśmy zadowoleni ze świadczonych przez konsultantów usług. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoli nam zoptymalizować naszą pracę oraz zwiększyć efektywność.

Barter

,, analiza systemów dostępnych na rynku przemawiała za wyborem programu SkyLogic firmy Benson Consultants (...) wraz z wdrożeniem nowej aplikacji dokonaliśmy reorganizacji współpracy między działem handlowym oraz logistyki. Najlepszą rekomendacją będzie fakt, iż w niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzenie zakresu wykorzystania SkyLogic,,

Orlen PetroCentrum

Benson Consultants wykazała się zaangażowaniem i profesjonalizmem w przygotowaniu i realizacji wdrożenia systemu SkyLogic oraz wszystkich dostosowań. Jesteśmy zadowoleni ze świadczonych przez konsultantów usług. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoli nam zoptymalizować naszą pracę oraz zwiększyć efektywność.

Barter

,, analiza systemów dostępnych na rynku przemawiała za wyborem programu SkyLogic firmy Benson Consultants (...) wraz z wdrożeniem nowej aplikacji dokonaliśmy reorganizacji współpracy między działem handlowym oraz logistyki. Najlepszą rekomendacją będzie fakt, iż w niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzenie zakresu wykorzystania SkyLogic,,