Podejście na początku sukcesem na końcu

Po odbiorze każdego projektu przychodzi czas na jego końcową ewaluację, kiedy to dostawcy oraz odbiorcy oprogramowania, indywidualnie bądź razem, oceniają co w projekcie poszło dobrze, a co źle. Dzięki takiej analizie można zobaczyć jak dużo rzeczy w procesach trzeba udoskonalić, aby dojść do perfekcji.

Często okazuje się, iż wielu negatywnych aspektów projektu można by uniknąć, gdyby od początku był on zarządzany według innej metodyki.Obecnie na rynku najbardziej popularne są metody tradycyjne oraz metody zwinne. Do najbardziej rozpowszechnionej metody tradycyjnej należy podejście kaskadowe (Waterfall). Cechą charakterystyczną projektu prowadzonego kaskadowo są następujące po sobie kolejne fazy projektu, które nie zostają rozpoczęte, póki poprzednia część nie zostanie zakończona. Dlatego też zanim programiści w ogóle zostaną zaangażowani do produkcji oprogramowania, zaczyna się od żmudnego planowania projektu oraz uzyskanie od klienta wyczerpującej ilości informacji oraz danych potrzebnych do jak najlepszego zrozumienia działalności. Następnym krokiem jest analiza uzyskanych danych, co pozwala dostawcy przełożyć procesy klienta na działanie programu. Dopiero wtedy rozpoczyna się produkcja, po której następuje implementacja oraz testy. Największym mankamentem takiego podejścia do projektu jest fakt, iż jeśli w fazie produkcji pojawią się nieścisłości lub zaistnieją aspekty wcześniej nieopisane, powrót do fakty projektowania analizy generuje wysokie koszty oraz w niekontrolowany sposób opóźnia projekt. Dlatego Waterfall najczęściej znajduje zastosowanie przy małych projektach, w których wprowadzanie zmian ma mały wpływ na całość produktu, co pozwala zminimalizować wszelkie odchyły od wcześniej ustalonych ram czasowych oraz budżetu. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z metodami zwinnymi (Agile). Założeniem projektu zwinnego jest planowanie systemu w miarę jak dokładane są do niego kolejne funkcjonalności. Analiza, produkcja oraz testy odbywają się równolegle, co pozwala zachować przejrzystość systemu i pomaga współpracować wszystkim członkom zespołu w celu uzyskania produktu jak najbardziej zbliżonego do oczekiwań klienta. W Agile’u zmiana nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Wszelkie zmiany pozwalają na poprawę jakości produktu oraz udoskonalają go, co koniec końców daje poczucie dobrze wykonanej pracy. Metody zwinne powinny być stosowane przy dużych projektach, gdzie określenie wszystkich wymagań funkcjonalnych na samym początku projektu jest praktycznie niemożliwe. Przy rozpoczęciu projektu często zarówno klient, jak i dostawca nie potrafią jeszcze wyobrazić sobie końcowego produktu. Dzięki ciągłej wspólnej pracy udaje się uniknąć znacznych zmian w budżecie. Wybór metody, według której będzie prowadzony nasz następny projekt, powinien być pierwszą decyzją podjętą wspólnie przez dostawcę oraz odbiorcę. To ta decyzja warunkuje w dużej części, jak udana to będzie relacja w momencie zakończenia współpracy nad produktem.

Comments powered by CComment

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.