Jak sprawnie zarządzać magazynem poprzez aplikację

Hellmann Worldwide Logistics to jedna z wiodących firm w branży TSL. Dziś HWL dysponuje ponad 5-cio tysięczną flotą na czterech kontynentach i ciągle się rozrasta. Tak duża liczba pojazdów niesie za sobą ogromną ilość przewożonych towarów I sprawia, że zarządzanie nimi jest bardzo wymagające. 

Analiza aktualnej sytuacji w firmie

 

Zespół optymalizacji i rozwoju w Hellmann Worldwide Logistics Polska wspólnie z działami operacyjnymi Firmy rozpoczął dokładną i wnikliwą analizę wykonywanych czynności podczas przeładunków w magazynie. Po kilkumiesięcznej pracy podjęto decyzje o konieczności zoptymalizowania procesów, które należało jak najszybciej wesprzeć od strony nowoczesnych rozwiązań z sektora IT.

 

 

Prace koncepcyjne i wyzwania

 

Podczas prac koncepcyjnych w Firmie Hellmann zwrócono uwagę, że w procesie obsługi przesyłek zbyt wiele prac wykonywanych jest manualnie. Znaczna ilość czasu była poświęcana na ewidencję czasu przyjazdów i wyjazdów aut linowych oraz dystrybucyjnych jak również na ręczne sporządzanie protokołów. Brak dostępnych informacji online dla pozostałych uczestników procesu wskazywał na konieczność optymalizacji rozwiązań w zarządzaniu magazynem.

Po spisaniu założeń i wymagań Firmy okazało się, iż na rynku nie ma gotowego narzędzia pozwalającego na obsługę całego procesu w 100% zgodnego z wymaganiami operacji Hellmann Worldwide Logistics Polska .

Wyzwanie przed jakim stanął Benson Consultants

Po podjęciu decyzji o przygotowaniu dedykowanego narzędzia IT, zespół Hellmanna wraz z zespołem Benson Consultant stanął przed wyzwaniem przygotowania aplikacji dającej pełną kontrolę nad towarami przepływającymi przez magazyny. Po omówieniu potrzeb i oczekiwań firmy Hellmann, Benson Consultans zapoczątkował projekt przygotowania aplikacji ScanLogic .

 

Rozwiązanie w skanowaniu

Aplikacja ScanLogic będąca modułem aplikacji SkyLogic, w pełni kontroluje przepływ towarów w magazynie oraz wspomaga pracowników magazynu w zakresie wykonywanych przez nich operacji magazynowych: załadunku, rozładunku, zmiany lokalizacji towaru podczas operacji transportu wewnątrz magazynowego, a także możliwości bezpośredniego przeładunku nośników z auta na auto. System lokalizacji podpowiada pracownikowi gdzie ma być odstawiony towar wg standardowego szablonu, a w przypadku przepełnienia strefy odkładczej pozwala na zmianę na inną lokalizację co zostaje zapisane w systemie. Pozwala to na uzyskanie informacji online dla kolejnego pracownika który będzie obsługiwał załadunek. W systemie możliwa jest również obsługa błędów – pozwalająca na stwierdzenie braków i nadwyżek nośników w danej lokalizacji. Poza standardowym potwierdzeniem przyjęcia czy wydania nośnika w projekcie wprowadzono kilka dodatkowych funkcjonalności, które pozwoliły na bardziej efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki możliwości bezpośredniego wprowadzania wszelkich uwag dotyczących nośnika do aplikacji w systemie odnotowywane są na bieżąco informacje o stwierdzonych rozbieżnościach dotyczących ilości oraz jakości nośników, co finalnie pozwala po zakończeniu rozładunku czy załadunku na automatyczne wygenerowanie protokołu rozbieżności. Aplikacja umożliwia bezpośredni wydruk wszelkich dokumentów powiązanych z obsługiwanym nośnikiem m.in. etykiet identyfikacyjnych, dokumentów przewozowych oraz dokumentów potwierdzających stwierdzone uwagi co do stanu nośnika – protokół rozbieżności. Dodatkowym atutem jest również możliwość ewidencji przyjazdów i wyjazdów aut, co pozwala na sprawne zarządzanie taborem dostępnym na placu.

Osiągnięte korzyści

Implementacja aplikacji ScanLogic pozwoliła firmie Hellmann Worldwide Logistics na usprawnienie pracy magazynu na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim korzystanie ze ScanLogic znacznie zoptymalizowało pracę w magazynie, co przełożyło się na możliwość obsługi większej ilości przesyłek. Zarządzanie za pomocą aplikacji wpłynęło również na poprawę jakości pracy magazynierów, dzięki czemu wyeliminowano czynnik ludzkich błędów i obecnie odnotowuje się mniej pomyłek w ładowaniu przesyłek, a w przypadku ich zaistnienia aplikacja pozwala na zlokalizowanie i wyeliminowania błędów. Dodatkowo infromacje online zapisywane w systemie SkyLogic pozwalają innym działom korzystającym z tych infromacji, m.in. działowi transportu czy reklamacji, na szybsze podejmowanie decyzji.

Reakcja

Sprawne i szybkie wdrożenie aplikacji we wszystkich oddziałach Firmy Hellmanna Worldwide Logistics Polska potwierdziło przejrzystość, a co najważniejsze prostotę obsługi aplikacji, które w przypadku rotacji pracowników są bardzo dużą zaletą oprogramowania.

Uszyta na miarę przez zaangażowany zespół Benson Consultant aplikacja spotkała się z zadowoleniem klienta, a najlepszym dowodem na to jest jej ciągły rozwój i rozbudowywanie funkcjonalności o kolejne moduły optymalizujące procesy logistyczne.

Cyfryzacja procesów logistycznych ściśle powiązana z profesjonalnymi rozwiązaniami i narzędziami tworzonymi przez Benson Consultant pozwala na realizację rosnących wymagań rynku logistycznego.

Comments powered by CComment

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.