Branża IT odpowiada na zmiany w przepisach o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych

Rok 2017 okazał się bogaty w zmiany prawne dotyczące przewozu towarów wrażliwych. Nieprzestrzeganie nowych przepisów przez przewoźników i kierowców może nieść za sobą wielotysięczne kary.

Te przepisy weszły już w życie

Zgodnie z treścią ustawy, towary określane jako wrażliwe to m.in. paliwa płynne, oleje roślinne, alkohol skażony oraz susz tytoniowy, a obowiązek monitorowania dotyczy ich w przypadku, gdy waga lub objętość przekraczają 500 kilogramów lub 500 litrów. Od 18 kwietnia tego roku podmiot wysyłający musi zgłosić zamiar przewozu takiego towaru, przewoźnik jest zobligowany do uzupełnienia odpowiedniego formularza i zaczekania na potwierdzenie przed rozpoczęciem transportu, a podmiot odbierający musi uzupełniać zgłoszenie o odbiorze towaru nie dłużej niż 2 dni robocze od dostawy. Proces rejestracji odbywa się na odpowiednio przygotowanej do tego platformie PUESC.

Geolokalizacja środkiem na lepszą kontrolę

Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju i Finansów to nie koniec zmian. Latem tego roku Rada Ministrów zatwierdziła projekt o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych za pomocą geolokalizatorów GPS, Galileo oraz GLONASS. Projekt ma być uzupełnieniem przyjętej wcześniej ustawy i docelowo zakłada, że system monitorowania będzie się składał z dwóch elementów: teleinformatycznego rejestru oraz telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Zmiany mają na celu bardziej efektywną kontrolę oraz uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie poboru podatku VAT i akcyzy.

W myśl nowego projektu, oprócz zgłaszania towarów do odpowiedniego rejestru, obowiązkiem będzie też pokazywanie lokalizacji samochodu przez cały czas trwania trasy od załadunku po dostawę. Wejście w życie nowych przepisów wymaga od przewoźników zainstalowania geolokalizatorów w pojazdach, a od kierowców ich uruchomienia z chwilą rozpoczęcia transportu i wyłączenia w momencie przyjazdu do odbiorcy. W przypadku, gdy kierowca utraci sygnał lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji na dłużej niż godzinę, ma on obowiązek zatrzymać się na najbliższym parkingu samochodowym lub najbliższej zatoce postojowej. Przez ten czas należy przywrócić sprawność urządzeń lub wyposażyć auto w sprawny lokalizator. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe konieczne będzie przeładowanie towaru na pojazd wyposażony w sprawny lokalizator albo nałożyć urzędowe zamknięcie na środek transportu lub towar lub zarządzić konwój.[1]

Rozmowy nad projektem mają być kontynuowane w listopadzie i jeśli projekt przejdzie, już niedługo  można się spodziewać wprowadzenia nowych przepisów w życie.

Reakcja branży IT

Odpowiedź na te już wprowadzone oraz dopiero zapowiadane zmiany w przewozie towarów wrażliwych znalazły firmy z branży IT zajmujące się tworzeniem systemów informatycznych do zarządzania transportem oraz optymalizowania procesów logistycznych. Wdrożenie w firmach transportowych systemu do zarządzania flotą pozwala na monitorowanie zleceń na wszystkich etapach – od zarejestrowania zlecenia w systemie po dostarczenie towaru do odbiorcy oraz na uszczelnienie procesu transportu towarów. Taką funkcjonalność ma system Finesis, który pozwala efektywnie zoptymalizować i zaplanować transport, a także monitorować go w czasie rzeczywistym. Program Finesis komunikuje się z platformą PUESC dając możliwość zarejestrowania transportu towarów wrażliwych, a import danych z geolokalizatora do systemu pozwala na kontrolę czy GPS jest włączony. W odwrotnej sytuacji kierowca jest alertowany o zaniku sygnału, co pozwala na uniknięcie sytuacji, że kierowca nieświadomie kontynuuje jazdę z rozłączonym GPSem.

 

[1] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Druk nr 1794.

Comments powered by CComment

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.