Mobilne zarządzanie kierowcą

     
 • możliwość logowania się do urządzenia przez kierowcę (z użyciem loginu i hasła),
 • wysyłanie na urządzenie listy tras dla zalogowanego kierowcy. Po wybraniu trasy kierowca widzi listę zleceń i postojów,
 • kierowca może włączyć nawigowanie do następnego punktu na trasie lub do wskazanego punktu,
 • możliwość potwierdzania załadunków oraz rozładunków,
 • rejestracja czynności, które wykonuje kierowca:
  • początek trasy,
  • koniec trasy,
  • nocleg w kabinie,
  • nocleg w hotelu,
  • rozpoczęcie załadunku,
  • zakończenie załadunku,
  • rozpoczęcie rozładunku,
  • zrealizowano dostawę,
  • nie zrealizowano dostawy
 • rejestracja współrzędnych GPS trasy,
 • z urządzenia można telefonować.
 


W efekcie w programie SkyLogic operator on line widzi status realizacji poszczególnych zleceń. Można zobaczyć na mapie trasę zleconą oraz zrealizowaną przez kierowcę. Można wykonać statystyki: ile czasu poświęcił kierowca na poszczególne czynności.

Proponowane przez nas urządzenie jest urządzeniem przenośnym i może być przekazywane kilku różnym kierowcom. Dzięki rejestracji współrzędnych GPS zastępuje konieczność korzystania ze standardowych dostawców sygnału GPS w zakresie rejestracji położenia. Do prawidłowego działania urządzenia potrzebna jest karta GSM.

 
    Powrót

 


pozyczka online