Rozliczenia

     
 • rozliczanie zrealizowanych tras (zlecenia, ładunki, załączone dokumenty, opakowania zwrotne),
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (nośniki),
 • cenniki przewoźników (kosztowe):
  • stawka za km w określonych przez użytkownika przedziałach kilometrowych,
  • dopłata za punkt powyżej określonej liczby adresów,
  • stawka za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
  • cennik strefowo-kilometrowy,
 • e-myto,
 • cenniki lub szablony cenników przypisane do pojazdów,
 • automatyczne rozliczenie przewoźników/podwykonawców:
  dokumenty, opakowania zwrotne, faktury,
 • generator zaproszenia do faktury dla podwykonawców,
 • rejestracja faktur przewoźników (kosztów),
 • rozliczenia kosztów przejazdów na zlecenia wg różnych algorytmów:
  • waga,
  • objętość,
  • nośniki,
  • cennik przejazdu,
  • długość trasy,
  • wartość ładunku,
  • iloczyn wagi i odległości,
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (nośniki): wydruki sald paletowych dla oddziałów, klientów, przewoźników, generowanie dokumentów paletowych,
 • cenniki klientów (przychodowe) - progresywne, łączenie zleceń, zaokrąglanie wartości, waluta, termin obowiązywania:
  • cennik przedziałowy za wagę, objętość, ilość nośników określonego typu, wagę przeliczeniową, liczba nośników podstawowych, liczba i rodzaj opakowań jednostkowych,
  • zmienna opłata paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor),
  • zmienny dodatek walutowy CAF (Currency Adjustment Factor),
  • opłaty stałe,
  • za usługę COD (Cash on Delivery),
  • za dodatkowe wyposażenie EAF (Equipment Adjustment Factor),
  • za kody instrukcji IAF (Instructions Adjustment Factor),
  • za wymianę nośników,
 • fakturowanie ręczne i generator faktur,
 • fakturowanie ręczne: Faktury krajowe, Faktury zagraniczne, Faktury w EURO dla kontrahentów z polski, Korekty, Noty księgowe, Noty obciążeniowe, Noty uznaniowe,
 • generator faktur uwzględniający cykle fakturowania,
 • wielowalutowość,
 • kontrola terminów wystawiania faktur.
 

 

 

 

 

 

 

Powrót

 


pozyczka online