Zarządzanie flotą i GPS

     
 • rejestr floty własnej i obcej,
 • rejestracja danych pojazdu: parametry pojazdu, dane finansowe, wyposażenie dodatkowe itp.,
 • rejestr kierowców własnych i obcych,
 • przydział kierowców do pojazdów,
 • możliwość podpinania dokumentów elektronicznych, certyfikatów, zdjęć do pojazdu i kierowcy,
 • harmonogramy dostępności kierowców i pojazdów,
 • terminarz dla pojazdów (przeglądy, naprawy, legalizacje, opłaty, ubezpieczenia,..),
 • terminarz dla kierowców (badania, urlopy, ważność dokumentów, ..),
 • ocena przewoźnika i/lub podwykonawcy,
 • automatyczna rejestracja kosztów tras na podstawie cenników,
 • wielowariantowa rejestracja kilometrów, np. puste, ładowne i porównanie z GPS,
 • rejestracja kosztów eksploatacji (naprawy, wymiany, przeglądy, ubezpieczenia, leasing) na każdy pojazd i kierowcę,
 • ewidencja kosztów tankowań,
 • rejestr wypadków,
 • rejestracja kosztów pracowniczych (delegacje, diety, wynagrodzenia...),
 • rejestr szkód,
 • GPS:
  • monitorowanie aktualnej lokalizacji pojazdu na mapie na podstawie GPS,
  • aktualne parametry pojazdu – wizualizacja stanu czujników,
  • obsługa identyfikacji kierowców w systemie,
  • archiwizowanie i wizualizowanie historii tras pojazdów i pracy kierowców wg GPS (monitorowanie przebiegu, stanu silnika, poziomu paliwa, zmian kierowcy, inne czujniki dostępne z systemu GPS),
  • import tankowań z GPS i raportowanie rozbieżności w stosunku do danych z faktur,
  • graficzne porównanie trasy zaplanowanej i zrealizowanej,
  • raporty do zarządu o odchyleniach tras zaplanowanych i zrealizowanych,
  • proaktywne alertowanie o spóźnieniu dostawy (alarm na mapie, wysyłka SMS),
  • alertowanie o braku komunikacji GPRS z pojazdem,
  • alertowanie o nieuprawnionym otwarciu czujników.
 

 

 

 

 

Powrót

 


pozyczka online