Przydział serwisantów do zadań

   
  • na mapie, na podstawie uprawnień posiadanych przez pracownika, system dokonuje automatycznego przydziału pracownika do obsługi każdego urządzenia, biorąc przy tym pod uwagę:
    • minimalizację odległości niezbędnych do dojazdu do każdego punktu,
    • równomierne obłożenie pracą każdego pracownika,
  • wizualizacja na mapie punktów/obsługiwanych urządzeń,
  • możliwość zobaczenia na mapie listy punktów dedykowanych do obsługi poszczególnym pracownikom.
  Powrót

 


pozyczka online