Optymalizacja tras serwisantów

   
  • automatyczna optymalizacja przeprowadzana na harmonogramach pracy pracowników,
  • optymalizator układając plany tras uwzględnia:
    • długość trasy,
    • okna czasowe wizyt (dostępność urządzeń),
    • urlopy, dni wolne, nieobecności pracowników,
  • po zakończeniu optymalizacji plany tras zwizualizowane są na mapie cyfrowej, a SMS zostają wysłane powiadomienia o wizytach do klientów,
  • zaplanowane trasy przesyłane są na urządzenia mobilne (tablety) pracowników.
  Powrót

 


pozyczka online