Korzyści wynikające z użytkowania SkyLogic Service

     
numbernumber  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Automatyczne tworzenie zadań do wykonania przez serwisantów (przy wykorzystaniu szablonów zadań).

numbernumber  

Skrócenie czasu planowania przez automatyczne naniesienie zadań serwisowych na harmonogram oraz optymalizację tras.

numbernumber  

Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy serwisanta poprzez optymalny podział na regiony i przydział do klientów, w wyniku następuje możliwie jak największa redukcja czasu, jaką spędza pracownik w podróży.​ Podział na regiony uwzględnia kwalifikacje i posiadane uprawnienia pracowników.

numbernumber  

​Zwiększenie efektywności przeprowadzanych prac serwisowych poprzez komunikację on-line z planistą.

numbernumber  

Możliwość przeprowadzenia na miejscu ankiety z klientem oraz automatyczne przesłanie jej wyników do serwera.

numbernumber  

Możliwość szybkiego przeplanowania tras w sytuacji zaistnienia zdarzenia awaryjnego (np. awaria windy).

     
    Powrót

 


pozyczka online