Zarządzanie serwisantami

 

 

SkyLogic Service

   
 

SkyLogic Service jest rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie zespołem pracowników terenowych, m.in. optymalizację tras i harmonogramów pracy. Docelowym odbiorcą systemu są podmioty prowadzące serwis i obsługę urządzeń technicznych w rozproszonych geograficznie lokalizacjach.

Głównym zdaniem systemu SkyLogic Service jest ograniczenie kosztów obsługi poprzez zintegrowane planowanie wizyt serwisowych i optymalizację tras pracowników terenowych.

 

 

Moduły systemu SkyLogic Service

 
Harmonogramowanie
zadań

Tworzenie terminarza wizyt
Przydział klientów do pracowników
Uprawnienia pracowników ...

Optymalizacja tras serwisantów​

Optymalizacja harmonogramów pracy
Tworzenie planów tras ...

   
Komunikacja mobilna z serwisantem

Komunikacja z pracownikiem,
wysyłka planu pracy, potwierdzanie wykonania, nawigacja, ankiety,
historia serwisowa ...

Mapy cyfrowe

Prezentacja tras na mapach
Geolokalizacja klientów
Przydział urządzeń/klientów do pracowników ...​

   

GPS

Bieżąca lokalizacja pojazdów ...

Przydział serwisantów do zadań

Automatyczny przydział serwisantów do urządzeń z uwzględnieniem ich uprawnień ...

  Powrót

 


pozyczka online