Zdalne zarządzanie zadaniami

   
  • wysyłanie na urządzenie mobilne (np. tablet) listy tras do zrealizowania przez przedstawiciela wraz z kolejnością punktów do odwiedzenia oraz listą czynności do wykonania,
  • odwzorowanie trasy na mapie google na urządzeniu przenośnym,
  • nawigacja google z urządzenia mobilnego do klientów​,
  • możliwość wysłania informacji o wykonaniu dodatkowych czynności u klienta na tablet przedstawiciela (np. ankieta, akcja marketingowa itd),
  • możliwość złożenia przez klienta podpisu palcem na tablecie,
  • możliwość sporządzania ankiet na miejscu u klienta i przesłania ich do serwera,
  • ​możliwość zapisywania na tablecie i przesyłania do serwera uwag dodatkowych dotyczących klienta.
  Powrót

 


pozyczka online