Analityka szans sprzedażowych

     
Funkcjonalność wspomaga użytkowników przy identyfikacji nowych szans sprzedaży, czy wyszukiwaniu „białych plam” na mapie dystrybucji.
 
Dane zasilające stanowi lista obsługiwanych klientów oraz dane statystyczne gmin.
 
Użytkownik może uruchomić funkcjonalność, która na liście kontrahentów wskaże mu tych kontrahentów (gminy), którzy odbiegają od średniej w górę lub w dół. Kryterium oceny jest wskaźnik pokrycia dystrybucją w porównaniu do przeciętnej.
 
Na podstawie tych danych użytkownik będzie mógł zmienić grupę wskazanym kontrahentom (przypisać albo do potencjalnych albo do nie obsługiwanych). Będzie to później miało swoje odzwierciedlenie w planowaniu strategicznym – optymalizacji obszarów pracy.
 
    Powrót

 


pozyczka online