Wizualizacje

     
System oferuje zobrazowanie na mapie następujących elementów:
  • dane klientów - pokazywane w postaci wielu warstw informacyjnych:
    • podział ze względu na grupy - klienci obsługiwani, potencjalni, nie obsługiwani,
    • podział ze względu na obroty - na podstawie średniej wartości sprzedaży,
  • gminy - możliwość włączenia warstwy gmin na mapie (widoczne będą granice gmin),
  • regionalne obszary działania przedstawicieli - jednorodne kolorystycznie zbiory gmin, wynikające z automatycznego lub ręcznego ich przydzielenia do centrum regionalnego,
  • obszary pracy każdego przedstawiciela w regionie - prezentowane na mapie jako wieloboki wynikające z połączenia punktów reprezentujących kontrahentów obsługiwanych przez tego konkretnego przedstawiciela handlowego i wypełnione wyróżniającym go kolorem,
  • trasy działania przedstawicieli - prezentowane w formie danych wektorowych (łatwiejszych do percepcji dla operatorów) bądź w formie drogowej, dla bardziej szczegółowych analiz.
 
    Powrót

 


pozyczka online