Analizy przestrzenne

     
Analizy przestrzenne polegają na możliwości pokazania na mapie:
 • warstwy gmin, obszarów działania przedstawicieli, obszarów poszczególnych tras oraz regionów z ich etykietami,
 • warstwy hubów / oddziałów (regionalnych centrów dystrybucji) wraz z ich etykietami.

Dane są przedstawiane w formie punktów lub zaznaczonych obszarów. Kolory zdefiniowane do prezentacji poszczególnych obiektów są modyfikowalne.

Istnieje również możliwość prezentacji danych w formie wykresów na mapie:

 • dla regionów, obszarów, gmin - rysowanie wykresów umożliwiających porównanie ze średnią krajową:
  • zaludnienia,
  • bezrobocia,
  • średniej wieku,
  • średniego dochodu (indeks siły nabywczej),
 • dla pojedynczego przedstawiciela - rysowanie wykresów umożliwiających prezentację porównawczą do średnich wartości dla wszystkich przedstawicieli:
  • liczby klientów,
  • średniej wartości sprzedaży na klienta,
  • szacowanej wartości przychodów,
  • średnich kosztów obsługi.
 
    Powrót

 


pozyczka online