Scenariusze dostaw i harmonogramy

     
Optymalizacja harmonogramu polega na ułożeniu tras każdego przedstawiciela handlowego na każdy dzień tygodnia lub dłuższego okresu na podstawie minimalizacji kosztów dojazdu do przypisanych do niego kontrahentów wraz ze spełnieniem warunków brzegowych – częstotliwości, okien czasowych itp.
 
Dane zasilające algorytmy to:
  • lista klientów przypisanych do obsługi przez przedstawiciela (na podstawie wyników planowania strategicznego),
  • dane kontrahenta:
    • częstotliwość odwiedzin, 
    • okna czasowe,
    • czas wizyty.
Rezultaty optymalizacji są prezentowane na mapie w postaci tras na każdy dzień tygodnia z możliwością zapisu takiego harmonogramu po akceptacji przez zwierzchnika lub planera. 
 
Operator ma możliwość ręcznego przeglądania tras i ich modyfikacji (zmiany kolejności punktów na trasie, usunięcia kontrahentów z trasy i dodania nowych).
 
    Powrót

 


pozyczka online