Optymalizacja geografii dostaw

     
W automatycznym procesie optymalizacyjnym wyznaczane są precyzyjne granice obszarów działania pojazdów dystrybucyjnych realizujących zadania transportowe (wywozowe i przywozowe) z poszczególnych magazynów do klientów zlokalizowanych w tych obszarach.
 
System uwzględnia wielkość strumieni towarowych, częstotliwość dostaw oraz odległości pomiędzy lokalizacją każdego kontrahenta w obszarze a magazynem czy cross-dokiem.
 
    Powrót

 


pozyczka online