Planowanie strategiczne

 

 

 

SkyLogic Strategy


 
 

Jest pełnym, automatycznym systemem analizy przestrzennych systemów transportowo-magazynowych i wspomagania decyzji strategicznych dla dużych firm. Umożliwia równoczesne badanie wielu alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego zbioru klientów, a jednocześnie wspiera zarządzanie zadaniami grup pracowników terenowych (handlowców, vansellerów czy serwisantów). 

  • Uwzględnia koszty magazynów i koszty obsługi dystrybucji wszystkich obszarów i każdego klienta.
  • Pozwala badać wpływ dowolnych przesunięć w zasobach lub lokalizacjach na globalny koszt systemu dystrybucji.
  • Umożliwia wizualizację i określenie dowolnych szczegółów sieci dystrybucji i kosztów transportowych.

 

     

Moduły systemu SkyLogic Strategy

 

 

 

Optymalizacja uwzględniająca statystyki popytowe pobierane z GUS oraz statystyki klientów w poszczególnych obszarach.

 

 

Wyznaczanie granic obszarów dystrybucji z poszczególnych magazynów, hubów lub cross-docków.

     

 

Optymalizacja liczby potrzebnych zasobów (pojazdów, ludzi, urządzeń).

 

 

Przydzielanie obszarów działania pojazdom i handlowcom.

     

 

Automatyczne generowanie harmonogramów pracowników i tras oraz możliwość ich ręcznej edycji.

 

 

Wyświetlanie na mapie różnych warstw oraz wykresów (dla regionów, obszarów działania, gmin, przedstawicieli, hubów).

     

 

Możliwość tworzenia na mapie wizualizacji popytowych, kosztowych oraz geografii dostaw.

 

 

Poszukiwanie nowych szans sprzedażowych na mapie dystrybucji.

     

 

 

Powrót

 


pozyczka online