Redukowanie kosztów


Benson Consultants oferuje doradztwo logistyczne, którego celem jest poszukiwanie oszczędności w wyniku restrukturyzacji łańcucha dostaw. W tym celu przeprowadzamy audyt logistyczny przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci koncentrują się na trzech grupach korzyści. ​

5% - 15%
oszczędności
 
5% - 15%
oszczędności
 
2% - 10%
oszczędności
         
dzięki zmianie struktury kosztów   dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów   dzięki lepszemu planowaniu
   
         
 • zmniejszenie kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach tworzących wartość dla klientów,​
 • zamiana kosztów stałych na zmienne (np. poprzez uelastycznienie rozliczeń z podwykonawcami),
 • współpraca dostawców z odbiorcami, aby wyeliminować puste przebiegi środków transportu,
 • zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw,
 • łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym.
 
 • mniejsza ilość zbędnych czynności i lepiej wykorzystać zużycia zasobów,​
 • optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa,
 • zmiana konfiguracji sieci logistycznej (lokalizacja magazynów, hubów, przydział klientów do centrów dystrybucji),
 • optymalizacja tras.
 
 • zoptymalizowanych procesów (większa efektywność, eliminacja wąskich gardeł, usunięcie zbędnych elementów)
 • analiza alternatywnych metod wykonania zadań,
 • zapewnienie powtarzalności procesów i ich automatyzacja,
 • standaryzacja opakowań zbiorczych i transportowych - redukcja ich liczby stwarza warunki do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych.

 

 

 

 

 

Reorganizacja sieci dystrybucji

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w modelowaniu procesów biznesowych, jak również przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, proponujemy naszym klientom wykonanie reorganizacji sieci dystrybucji pod kątem minimalizacji kosztów obsługi.

 czytaj więcej ...

Powrót

 


pozyczka online