Optymalizowanie procesów

 

Nasz zespół ekspercki wspiera przedsiębiorstwa w optymalizowaniu procesów biznesowych Przygląda się realizowanym w przedsiębiorstwie procesom pod katem optymalnego zaplanowania core business. Przeprowadzony przez nas audyt logistyczny, dotyczący również magazynu czy produkcji pozwala wskazać kierunki optymalizacji. Do zamodelowania istniejących procesów wykorzystywana jest notacja BPMN.

Optymalizacja logistyki – proces rejestracji zleceń w SkyLogic

Co proponujemy?

Po przeprowadzeniu analiz przedstawiane są projekty usprawnień, sporządzone według poniższego schematu:

1. Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:

  • funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, mapa procesów),
  • systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja między systemami).

2. Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych:

  • redukcja zdublowanych funkcji,
  • zidentyfikowanie funkcji nadmiarowych,
  • identyfikacja nieciągłości w procesach,
  • diagnoza problemów powstających na styku (wąskie gardła),
  • skrócenie czasu procesu,
  • eliminacja funkcji nie tworzących wartości dodanej.

​Rezultatem wykonanych prac jest eliminacja niepotrzebnych działań, które nie tworzą wartości dodanej ani dla klientów ani dla przedsiębiorstwa, a generują zbędne koszty. Bardzo często podczas prowadzonych warsztatów uczestnicy sami zauważają co mogliby zmienić.

Innym istotnym elementem procesu jest transfer wiedzy, dzięki czemu w przyszłości można samodzielnie wykonywać podobne analizy.

Powrót

 


pozyczka online