Zmiana modelu biznesu

     
 
Model biznesowy opisuje sposób, w jaki organizacja tworzy wartość dla klientów oraz czerpie zyski z tej utworzonej wartości.
 
Model biznesowy składa się z dziewięciu podstawowych elementów, które wpisują się w logikę procesu zarabiania pieniędzy.
 
Analiza modelu biznesowego obejmuje obszar klientów, ofertę, infrastrukturę i finanse.
 
Zajęcia w formie warsztatów:
  • uczą jak narysować własny modelu biznesu,
  • prezentują znane schematy modeli biznesowych, które odniosły sukces (Apple, Google, …),
  • pokazują w jaki sposób zastosować poznane schematy na własnym podwórku,
  • pokazują jak oceniać wypracowane rozwiązania,
  • pozwalają zarabiać w inny sposób niż czyni to konkurencja.
 
Opracowany model biznesowy jest swego rodzaju szkicem strategii.
     
   
 

pozyczka online