• Planowanie strategiczne

  Planowanie strategiczne

  Lokalizacja magazynów
  Optymalizacja geografii dostaw
  Wyznaczanie liczby pojazdów
  Tworzenie obszarów dystrybucyjnych​​​
  ​​​Analizy przestrzenne​​​
  Scenariusze dostaw i harmonogramy
  Wizualizacje
  Analityka szans sprzedażowych


 • Zarządzanie transportem

  Zarządzanie transportem

  Optymalizacja tras
  ​Pełna obsługa zleceń
  Modelowanie struktury logistycznej
  ​​​​​​ Zarządzanie flotą i GPS
  Rozliczenia
  Portal komunikacyjny​​​
  Analityka i KPI
  Mapy cyfrowe
  SMS-owe systemy informacyjne
  Mobilne zarządzanie kierowcą
 • Zarządzanie handlowcami

  Zarządzanie handlowcami

  Optymalizacja tras handlowców
  Zarządzanie regionami i handlowcami
  Zdalne zarządzanie zadaniami
  Mapy cyfrowe​​​
  GPS​​​

 • Zarządzanie serwisantami

  Zarządzanie serwisantami

  Harmonogramowanie zadań
  ​Optymalizacja tras serwisantów
  Komunikacja mobilna z serwisantem​​​​​​
  Mapy cyfrowe​​​
  GPS​​​
  Przydział serwisantów do zadań
 • 1
     
 
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN (warsztat - 2 dni)
W ramach szkolenia uczestnicy poznają metody dokumentowania procesów oraz notację opisu procesów BPMN. Ćwiczenia będą prowadzone na darmowym programie BizAgi. Efektem warsztatów będzie rozrysowanie własnego procesu w BizAgi.
     
 
Optymalizacja procesów biznesowych (1 dzień)
Szkolenie jest kontynuacją kursu Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN. Uczestnicy uczą się w jaki sposób wyeliminować niepotrzebne działania, które nie tworzą wartości dodanej ani dla klientów ani dla przedsiębiorstwa. Praca odbywa się na własnych danych.
     
 
Administracja i parametryzacja systemu SkyLogic (warsztat - 2 dni)
Kurs omawia architekturę aplikacji, konfigurację serwerów (bazy danych, aplikacji, interfejsów, komunikacji z PDA, Web, mapy), programów na stacjach roboczych oraz interfejsów wymiany danych. Słuchacze dowiadują się jakie parametry należy wprowadzić by móc rozpocząć pracę z programem, jak tworzyć grupy i użytkowników SkyLogic oraz WebLogic.
     
 
Warsztaty modelowania struktury logistycznej w systemie SkyLogic (warsztat – 1 dzień)
Kurs przeznaczony dla firm wielooddziałowych, w których zaszła potrzeba zbudowania bardziej złożonych struktur logistycznych. Na kursie uczymy jak modelować strukturę logistyczną, reguły czasowe realizacji zleceń, pisać szablony, uzależniać wydruki od rodzajów dokumentów, rozliczać koszty międzyoddziałowe oraz partnerów. Szkolenie prezentuje szerokie możliwości tworzenia dowolnych struktur i osadzenia w nich oddziałów, hubów przeładunkowych, partnerów jak również zamodelowania ich wzajemnych relacji i rozliczeń.
     
 
Obsługa systemu SkyLogic (warsztat – 3 dni)
Kurs omawia podstawowe procesy obsługiwane w SkyLogic oraz WebLogic m.in. tworzenie nowych kontrahentów, pojazdy, kierowców, rejestracja zleceń, różne metody planowania, przyjęcia i wydania towaru, generatory, fakturowanie, rozliczanie kierowców i podwykonawców, obrót opakowaniami zwrotnymi, ADR, cenniki, T&T. Szkolenie omawia sposoby komunikacji kierowców z programem oraz możliwości oferowanych klientom w zakresie dostępu do systemu przez przeglądarkę internetową. Oddzielny moduł przeznaczony jest na zrozumienie działania optymalizatora. Szkolenie pokazuje możliwości systemu oraz przygotowuje użytkowników do samodzielnej pracy w programie.
     
 
Struktury danych SkyLogic (warsztat  - 2 dni)
Kurs wprowadza do podstaw SQL’a potrzebnych do wykonywania własnych raportów. Omawia strukturę tabel w SkyLogic’u, wbudowane funkcje SQL’a oraz przydatne funkcje SkyLogic’a. Uczy w jaki sposób optymalizować zapytania do bazy danych. Uczestnicy mogą pracować na własnych danych.
     
 
Tworzenie raportów SkyLogic w MS Reporting Services (warsztat  - 1 dzień)
Szkolenie jest kontynuacją kursu Struktury danych SkyLogic. Słuchacze zapoznają się ze sposobem tworzeniem własnych raportów, dostępnymi obiektami, formatowaniem danych w Reporting Services i umieszczania ich w SkyLogicu. Uczestnicy mogą pracować na własnych danych.
   

 


pozyczka online